Jun 24, 2015

June 25, 2015 at 07:50AM

Cerita 2014. Pada tarikh ini, proses perbincangan konsep dan penulisan manuskrip Aku Terima Cintanya berlaku. Alhamdulillah.
by Rahmah Mokhtar

from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT

No comments: