Jun 15, 2015

June 15, 2015 at 06:29PM

"Institusi perkahwinan Islam adalah institusi yang dicipta oleh Allah, untuk hamba-Nya. Ia bukan ciptaan manusia." - Tatacara pernikahan sudah disediakan oleh Allah. - Apabila bergaduh, panduan melerai sengket juga diajarkan oleh Allah dalam surah an-Nisa' (lupa ayat berapa). - Mahu berpisah / bercerai juga, diberitahu kaedahnya dalam Quran. - Anak-anak adalah produk silaturrahim, yang pertaliannya kekal hingga akhirat. -Cinta Ilmu Fiqh Wanita, TVAH
by Rahmah Mokhtar

from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT

No comments: