Jun 27, 2015

June 27, 2015 at 08:58PM

Hari ini saya berkursus di KL. Tadi, ustaz ada sebut, "Masa itu amanah." Allah bersumpah dengan masa dalam surah al-'Asr sebelum menyebutkan, "Sesungguhnya manusia dalam kerugian." Kemudian, diberitahu lagi bahawa ada golongan yang beruntung, "Iaitu orang beriman dan beramal soleh, yang berpesan dengan kebaikan dan kesabaran." Iman dan amal, ia sentiasa diletakkan bersama dalam ayat-ayat Allah. Mahu jadi orang beriman, kena banyak buat amal kebaikan dan sabar.
by Rahmah Mokhtar

from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT

No comments: